En fridfull lund omgiven av strömmande vatten, så vi visualiserar vi Groveflow
Vi hjälper företag att med olika verktyg kommunicera med sin marknad och sina kunder. 
Att hjälpa företag via genomtänkt designstrategi kunna gro och växa är vad Groveflow målsättning är. Vi har under många år hjälpt start-ups och medelstora företag att bygga den egna företagsidentiteten och det egna varumärket på sin marknad. Vår roll är att tillsammans med våra kunder bygga företagets image och bygga en företagsidentitet och genom olika verktyg och media kommunicera detta till kunder och intressenter.
Vi arbetar för att skapa flöde i våra kunders kommunikation i såväl analoga som digitala medier. Det mesta av den vardagliga kommunikationen idag sker i olika digitala medier, men vi får inte glömma att vi inte lever helt digitalt utan en stor del av ett företags kommunikation sker i den verkliga världen i mer analoga medier och analoga bärare.
Vårt erbjudande
Att så ett frö som får plantan att växa det är vad vi gör med alla våra kundprojekt, vi arbetar från grunden tillsammans med våra kunder och tar fram design som är anpassad till våra kunders önskemål och krav.

Jobba med Groveflow för att få din verksamhet att växa.
Om Groveflow
I över 20 år har jag utfört design, fotografi, musikprojekt och varit talare vid olika evenemang till olika kunder. Namnet Groveflow har använts sedan 2017. Här kan du läsa mer om vad som åstadkommits före och sedan namnet Groveflow kom till.
Våra kunder
 kunder med skilda behov
Enda sedan mitten av 1990-talet har jag genomfört ett stort antal projekt inom flera olika designområden som syftat till att stärka kundernas position på sin marknad. Visar vi ett antal av dessa kunder samt ett urval av några projekt.
Ett urval av olika projekt
Designportföljer
Groveflow har en omfattande designportfölj som visar vår breda kunskap inom design. Här visar vi på de olika områden vi kan hjälpa din verksamhet. Se detta som inspiration för ditt kommande projekt.

Groveflow utför design för analoga och  digitala media
Fantastiska användarupplevelser och användargränssnitt
UX Design ses ibland bara som ett struktureringsteg som sker innan  arbetet med UI (användargränssnittet) påbörjas. Det är lätt att glömma att det är under UX design processen  baseras på riktig användardata och är det som  sätter normen för den fortsatta utvecklingen.
Groveflow har lång erfarenhet av både UX och UI design. Genom vårt moderbolag C Wear Technologies utför vi UX och UI design för cyber fysiska system, dvs produkter som är en kombination av fysiska och digitala produkter.
Sedan 2021 kan vi i korta serier erbjuda tryck av profilkläder, skyltar, vepor, foliering av fordon, hjälmar och företagets egna produkter. Vårt fokus är inte sälja presentreklam utan att bygga ditt företags image.
Groveflow har över 25 års erfarenhet av hur man utvecklar användbara produkter. Genom en kombination av ergonomi och användbarhet tillsammans med  det gränssnitt som skapas för produkten är viktiga verktyg för att ge företaget den  trovärdighet man önskar få av sina användare av produkten. Detta arbetssätt är det som i dagligt tal kallas UX-Design  (User Experience Design).
Att lägga fokus på användbarhet och säkerställa att användaren har positiva erfarenheter av att använda en applikation, produkt eller en hårdvara är ibland de saker som verkligen skapar den goda image företaget försöker att nå.
Nyhetsrum och Media
Media & Nyhetsrum
Här kan du läsa nyheterna från Groveflow och  ladda ned media du önskar dela med andra.
Back to Top